zaterdag 30 maart 2013

Bob Marley


<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
Profielwerkstuk

Tiemen
Anthonissen

Theresialyceum

Wat is
de connectie
tussen muziek,
religie & politiek
bij Bob Marley?

Voorwoord                                                                                                   p.  3

Deelvragen  & bronnen                                                                            p.  4

Wat gebeurde er op religieus gebied in de                                        
tijdsperiode dat Bob Marley leefde?                                                     p.  5

Wat gebeurde er op politiek gebied in de tijdsperiode
dat Bob Marley leefde?                                                                             p.  7

Welke religieuze en politieke elementen kan je
terugvinden in Bob Marley zijn muziek?                                             p.10

Is door Bob Marleys leven heen zijn muziek veranderd?               p.13

Wie waren Bob Marley zijn inspiratiebronnen?                                 p.15

Conclusie: heeft  de muziek van Bob Marley invloed
gehad op politiek of religieus gebied?                                                 p.16

Bijlages                                                                                                         p.17
Voorwoord

Mijn eerste kennismaking met reggae was ook meteen het moment waarop ik voor het eerst een lied van Bob Marley hoorde. Dat gebeurde in groep 8. Ik heb de liedjes toen op het internet opgezocht en afgespeeld. De eerste liedjes die ik op mijn MP3-speler zette kwamen uit het album Legend van Bob Marley. Uiteraard volgden ook zijn andere albums. Toen ik ertoe besloot om mijn profiel­werkstuk te maken voor de vakken muziek en levens­beschouwing was dit voor mij de uitgelezen kans om wat meer te weten te komen over de rastafari (zie pagina 5), over reggae en over Bob Marley.

Bob Marley was een Jamaicaanse musicus die leefde van 1945 tot 1981. Samen met zijn vrienden Peter Tosh en Bunny Livingston richtte hij The Wailing Wailers op. Allereerst maakte ze ska-muziek de eerste Jamaicaanse muziekstijl. Toen reggae de overhand nam op het eiland en de drie zich bekeerden tot het rasta geloof vormden ze de band om in The Wailers en gingen voortaan reggae nummers maken.
Bob Marley trouwde met Rita, zij nam vanaf dat moment ook deel aan het zangkoor dat de band begeleidde.

Om tot een zo overzichtelijk mogelijke conclusie te komen heb ik ervoor gekozen de deelvragen op de volgende manier in te delen:

Deelvragen:
1. Wat gebeurde er op religieus gebied in de tijdsperiode dat Bob Marley leefde?
2. Wat gebeurde er op politiek gebied in de tijdsperiode dat Bob Marley leefde?
3. Welke religieuze en politieke elementen kan je terugvinden in Bob Marley zijn muziek?
4. Is door zijn leven heen zijn muziek veranderd?
5. Wie waren zijn inspiratiebronnen?
- op religieus gebied
- op politiek gebied
- op muzikaal gebied
6. Heeft zijn muziek invloed gehad op politiek of religieus gebied?

Literatuurlijst:
Bob Marley, songs of freedom door Adrian Boot en Chris Salewicz – 1995
Bob Marley door Margaret E Ward – 1993
Reggae, the rough guide door Steve Barrow en Peter Dalton – 1997
A reggae education door Ricardo Scott
Marley his music, his story, his legacy, een film door Kevin MacDonald – 2012

Sites:

Wat gebeurde er op religieus gebied in de tijd dat Bob Marley leefde?

Jamaica is een land met verschillende bevolkingsgroepen. Je hebt de Arawak die oorspronkelijk in Jamaica woonde. Dan de Britten die het land als kolonie hebben gehad. En de Afrikanen die allemaal per boot als slaven naar Jamaica waren getransporteerd. Een deel van deze slaven kon van de plantages naar de bergen vluchten. Hier vormde zich een nieuwe bevolkings­groep, de Maroons, die nog altijd in de bergen leven. Als laatste hebben we nog de Spanjaarden, Chinezen en Indiërs die allemaal vanwege de handel naar Jamaica verhuisden. De Britten hadden de Afrikanen bekeerd tot de anglicaanse kerk. Maar de Afrikanen stonden door het slavernijverleden onderaan de sociale ladder en al snel ontstond een nieuwe stroming: de Rastafari-beweging. Deze begon in de jaren ‘30 en werd vooral gevoed door de ideeën van Marcus Garvey. Deze zei dat er een zwarte koning zou komen die voor de zwarte bevolking zou opkomen.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->En dit gebeurde in 1930, toen in Ethiopië (het enige Afrikaanse land dat nooit een kolonie was geworden), Haile Selassie tot keizer werd uitgeroepen. Hierop ontstond de naam Rastafari, naar de echte naam van Haile Selassie, Ras Tafari Makonnen. De rastafari-beweging bleef in Jamaica lange tijd een gestaag groeiende minderheid.


Haile Selassie I keizer van Ethiopië

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Dit veranderde toen keizer Haile Selassie op 21 april 1966 Jamaica bezocht. Dit op aandringen van de Jamaicaanse regering die de Rastafari wilde laten zien dat deze keizer helemaal niet zo bijzonder was als men dacht. Helaas voor de regering gebeurde het          De aankomst van Haile Selassie I in Jamaica
tegenovergestelde: velen bekeerden zich tot de rastafari-beweging. Zo ook een aantal van The Wailers. Bob zou later ook rastafari worden. Maar vanwege het feit dat zijn vader een blanke was en dat hij niet in Jamaica was op het moment dat Selassie het land bezocht, nam dat wat meer tijd in beslag.
Wat men in het buitenland dacht over Haile Selassie boeide de Rastafari niet zo veel. Ze adoreerden hem omdat hij zijn land uit handen van de Westerse landen had weten te houden. Diezelfde Westerse landen troffen de blaam voor het feit dat de Afrikanen als slaven naar Jamaica waren vervoerd. De Rasta’s wilden terug naar Afrika. Hiervoor moesten de Westerse landen er eerst al hun kolonies opgeven. En alle Afrikaanse landen moesten zich verenigen tot één land. Men beschouwde Selassie als iemand die hiervoor zou kunnen zorgen.

Wat gebeurde er op politiek gebied in de tijdsperiode dat Bob Marley leefde?

Bob Marley werd geboren op 6 februari 1945, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. In deze oorlog liet Japan, ondanks uiteindelijk te verliezen, blijken dat de Westerse landen niet onoverwinnelijk hoefden te zijn.
<!--[if !vml]-->Life and Legacy | Early Life<!--[endif]-->
Geboortehuis van Bob Marley

Terwijl Bob naar de VS was om zijn moeder op te zoeken groeide de groep rastafari in Jamaica. De rastafari vergoddelijkten Haile Selassie I die toen koning was van Ethiopië. Uit angst voor deze groeiende groep onder de armen van Jamaica besloot de Jamaicaanse politiek om de koning van Ethiopië maar eens in hun land uit te nodigen. Zo zou de bevolking wel in gaan zien dat Selassie helemaal niet zo bijzonder was als men dacht. Maar het tegengestelde gebeurde.

Op 21 april 1966 werd Selassie begroet door zo’n 100.000 rastafari. De regering schok dat het aantal rastafari al zo hoog was. Het feit dat alles vredig verliep maakte veel indruk op de Jamaicanen, die opstootjes gewend waren. Hierdoor kwam al snel een menigte nieuwsgierige Jamaicanen naar de begroetingsplaats toe. Na de ontmoeting met Haile Selassie bekeerden veel Jamaicanen zich tot rastafari. Ze geloofden namelijk dat het rasta geloof wél een oplossing was voor de armoede waarin ze leefden. Ook Rita, van huis uit christelijk opgevoed, ging uit nieuwsgierigheid naar de begroeting van Selassie toe. Zij en de leden van The Wailers bekeerden zich al snel tot het rasta geloof. Dit beïnvloedde Bob om er later ook voor te kiezen zich te bekeren. Met het nieuwe geloof veranderde ook de muziek. In plaats van ska gingen The Wailers reggae zingen. Het tempo bij reggae lag lager waardoor teksten rustiger konden worden gezongen bij het lied. Dit zorgde er voor dat meer mensen de boodschap van de rastafari beweging mee kregen.

Maar de regering was zo bang voor de nu nog groter geworden rastafari beweging dat ze drie maanden later besloten tot de vernietiging van het Back O’Wall kamp, een gebied in de hoofdstad Kingston waar duizenden mensen woonden, het merendeel rasta’s. Deze moesten nu op de straten van Kingston leven. Hier verspreidden ze hun ideologieën snel. Mensen zagen de rastafari beweging nu ook tot een mogelijkheid van verzet tegen de toch al niet geliefde regering.

Aanslag op Bob
Jamaica heeft een tweepartijen systeem. De twee hoofdpartijen zijn de Jamaica Labour Party (JLP) en de People’s National Party (PNP). Tussen beide partijen heerst grote concurrentie die vooral tijdens de verkiezingstijd te merken is. Rond deze tijden verkeert Jamaica in een bijna burgeroorlog­achtige staat.
Op 5 december 1976 zou Bob Marley het Smile-Jamaica concert geven. Hiervoor was hij gevraagd door de toenmalige regering. Zijn manager vond dit eerst geen goed idee. De manier waarop Bob het idee vertelde wekte bij de manager de gedachte op dat het hier om een PNP-evenement zou kunnen gaan. Na contact met Michael Manley, de toenmalige leider van de PNP, werd besloten toch door te gaan met het concert. Manley verzekerde namelijk dat hij absoluut niet de illusie wilde wekken dat het een PNP-evenement zou zijn. Het was de regering van Jamaica die hem voor het concert had uitgenodigd en Bob zou daarom voor het hele land op treden. Op de reclame poster zou de volgende tekst staan: “Concert Bob Marley in samenwerking met het ministerie van cultuur van de regering van Jamaica”. Helemaal vrijwillig was de medewerking van Bob niet. De minister van huis­vesting had voor Bobs gezin een huis in Bull Bay geregeld. En het concert werd gezien als een manier waarop Marley de rekening kon vereffenen. De kritiek op Bob Marley kon niet langer voorkomen worden toen Manley twee weken vóór het concert nieuwe verkiezingen liet uitschrijven. Het was logisch dat veel JLP-aanhangers Bob ervan verdachten dit concert toch echt voor de PNP te doen.
Bob was een tijdje weggeweest van Jamaica en toen hij het nummer Smile Jamaica schreef was hij zich er dan ook niet van bewust dat een zin uit de tekst van het lied een grote politieke lading had. Namelijk de tekstregel: “Under heavy manners”. Deze tekst werd namelijk ook door de PNP gebruikt als slogan voor de verkiezingen. Op tijd kon Judy Mowatt, een kennis van Bob, hem hiervoor waarschuwen. Het gebruik van dit stuk tekst in het lied had hem meteen tot PNP-aanhanger gemaakt in de ogen van het Jamaicaanse volk.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Op vrijdag 3 december ’s avonds was Bob Marley in zijn huis aan Hope Road, toen plots een schutter verscheen. Don Taylor stond voor Bob en ving zo de kogels die voor Marley bedoeld waren op. Hij kreeg vier kogels in zijn liesstreek. Een kogel schampte Marley zijn borstkas en bleef steken in zijn arm. Rita die in een auto naast het huis zat, kreeg een kogel in haar hoofd. Maar de autoruit had de grootste klap opgevangen waardoor de kogel niet echt in Rita’s schedel binnendrong. Zo plots als de schutter was gekomen verdween hij ook weer. Al snel werd aangenomen dat Bob de schietpartij te danken had aan het Smile Concert. Maar bewijs is er nooit gekomen.                                                             Krantenartikel over de
aanslag

Rita werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en hoewel Bob gewond was gaf hij twee dagen later alsnog het concert. Hij klom op een bus in het midden van de menigte. Een kwaadwillende had hem zo kunnen neer­schieten. Toch voelde Bob zich na de aanslag niet meer veilig in Jamaica.
Hij besloot tot een tour door Engeland.

Peace Concert Jamaica
Ironisch genoeg was de grote concurrentie tussen de JLP en PNP niet enkel de reden tot vertrek van Bob Marley uit Jamaica. Het was ook de reden tot terugkeer naar Jamaica. In de anderhalf jaar dat Bob Marley had getourd was het geweld tussen beide politieke partijen enorm toegenomen. Zowel de JLP als de PNP huurde gunmen in. En op het eiland heerste dan ook de wet van het geweer.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Tijdens een video-opname in het Keskidee Centre in Londen werd Bob benaderd door een aantal commandanten van de PNP en JLP. Ze vroegen aan hem of hij mee wilde werken aan een “One Love Peace Concert”. Dit om zo een einde te maken aan de moorddadige politieke rivaliteit. Want zelfs de commandanten waren zich er van bewust dat de zaken uit de hand begonnen te lopen in Kingston.  Het op 22 april 1978 gehouden Peace Concert werd tegen alle verwachtingen in een daverend succes. Bob vroeg tijdens het nummer ‘Jamming’ beide partijleiders om het podium op te komen. Daar liet hij hen elkaars hand vasthouden. Dit om te zeggen dat ze zich zouden verenigen. Het succes van het Peace Concert gaf Bob Marley en The Wailers de kans om een wereldtournee te gaan maken.
                                                                 Een foto van het legendarische moment

Welke religieuze en politieke elementen kan je terugvinden in Bob Marley zijn muziek?

Bij deze deelvraag is gebruik gemaakt van bijlage 1 t/m 4
Om deze deelvraag te beantwoorden heb ik 2 liedjes opgezocht met politieke elementen en ook 2 liedjes opgezocht met religieuze elementen.

Lied 1: War (bijlage 1)
Bob geloofde, net als andere rastafari, dat Haile Selassie de incarnatie van God was. Deze verwijzing is dan ook in veel van zijn liedjes terug te vinden. Het lied War van Bob Marley is in feite een stuk van een door Selassie gegeven toespraak aan de VN op 4 oktober 1963. In deze toespraak vroeg Haile Selassie om wereldvrede. Dit nadat een paar weken van te voren de Organization of African Unity (OAU) in Ethiopië was opgericht. Daarom kon voor het eerst in de geschiedenis een regeringsleider namens alle Afrikaanse landen spreken voor de VN.
In het lied worden de ideeën van de Rastabeweging duidelijk verteld, namelijk dat negroïde mensen dezelfde rechten horen te hebben als blanken mensen:

<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->
Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned - everywhere is war - me say war.
That until there no longer first class and second class citizens of any nation. Until the colour of a man's skin is of no more significance than the colour of his eyes - me say war.
That until the basic human rights are equally guaranteed to all, without regard to race - dis a war.
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Dat de overheersers, zoals onder andere het kapitalisme, op moeten houden te bestaan:

And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa sub-human bondage have been toppled, utterly destroyed – well everywhere is war
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Het feit dat deze woorden oorspronkelijk uit de mond van Selassie kwamen geeft het lied nog meer kracht.


Lied 2: One love, people get ready (bijlage 2)
Voor 1965 bestond het repertoire van The Wailers vooral uit diverse rebelse nummers met steeds weer boodschappen tegen het gevestigde regime in de wereld. Maar in 1965 brachten The Wailers het nummer One Love uit. Het nummer vloeide voort uit de rastafari-sentimenten die Bob had opgezogen tijdens zijn jeugd in Trench Town, de gettowijk van Kingston. Het lied bevatte de boodschap en filosofie van de rastafari: “Let’s join together and feel all right”. Het nummer, dan nog in Ska stijl, wordt later opgenomen in het album Exodus in een reggae versie. In het lied gebiedt Bob anderen om naar de Jah, de god van de rasta’s, te bidden. Dit opdat ze hun zorgen vergeten:
Hear the children crying (One love) Hear the children crying (One heart)
Sayin', "Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right."
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Hij vertelt dat God hem zijn zorgen laat vergeven:

Alright, "Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right."
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->


Lied 3: Get up Stand up (bijlage 3)
Het tweede album sinds dat The Wailing Wailers overgingen in The Wailers werd het album Burnin’. Het kwam uit in oktober 1973 en werd gezien als een antwoord op wat ze beschouwden als de verkiezing van de valse profeet Michael Manley in 1972 tot leider van de PNP:

Preacherman, don't tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitters is gold; 'Alf the story has never been told: So now you see the light, eh! Stand up for your rights. Come on!
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Sinds Manley aan de macht kwam, grotendeels te danken aan de steun van de rasta’s, had hij weinig gedaan om hun situatie te verbeteren. Het album Burnin’ met nummers zoals ‘I shot the sheriff’, ‘Burnin’ ‘en ‘Get up Stand up’ moedigde de mensen aan hun situatie onder ogen te zien:

But if you know what life is worth, you will look for yours on earth:
and now you see the light, you stand up for your rights. Jah!
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

En niet maar te wachten totdat de Jah op aarde komt, maar juist zelf iets van hun leven te maken:

<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->
Most people think, great God will come from the skies, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth:
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->


Lied 4: Africa Unite (bijlage 4)
Het lied Africa Unite komt oorspronkelijk uit het album ‘Survival’ uit 1979.
Bob Marley vond zijn vorige album ‘Kaya’ te ver afwijken van zijn doel: het verspreiden van zijn belangrijke boodschap. Survival is daarom dan ook het meest politieke en militante album van The Wailers. Het lied Africa Unite past perfect bij het album. In het nummer roept Bob de Afrikaanse landen zich op te verenigen om zo Babylon, dat staat voor de gehate regimes, te overwinnen:
So-o: Africa unite, Afri - Africa unite, yeah! Unite for the benefit (Africa unite) for the benefit of your people! Unite for it's later (Africa unite) than you think! Unite for the benefit (Africa unite) of my children! Unite for it's later (Africa uniting) than you think! Africa awaits (Africa unite) its creators! Africa awaiting (Africa uniting) its Creator! Africa, you're my (Africa unite) forefather cornerstone! Unite for the Africans (Africa uniting) abroad Unite for the Africans (Africa unite) a yard! [fadeout]

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
Op de albumhoes staan de vlaggen van alle Afrikaanse landen afgebeeld. En daar waar de titel ‘Survival’ staat, staat op de achtergrond een tekening van de plattengrond van een schip dat slaven naar Amerika vervoert. In het lied verteld Bob dan ook dat hij en de rasta’s weg willen uit de macht van Babylon, en terug willen naar hun vaderland:

'Cause we're moving right out of Babylon, yea,
And we're grooving to our Father's land, yea-ea.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

en:

So-o, Africa unite:
'Cause the children (Africa unite) wanna come home.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->


<!--[if !vml]-->File:Survival Album.jpeg<!--[endif]-->De albumhoes van het album Survival

Is door Bob Marleys leven heen zijn muziek veranderd?

Ska
Ska is opgewekte dansmuziek die zich kenmerkt door zeer nadrukkelijk accenten tussen de tellen van een vierkwartsmaat te leggen. Bij rhythm en blues gebeurde het accentueren van de tussentellen van een vierkwartsmaat al, maar niet zo nadrukkelijk als bij ska waar soms diverse instrumenten enkel op de klanken spelen.
Ska vindt zijn oorsprong in het Jamaica van de jaren ’50. Hier werd op de sound systems, mobiele geluidsinstallaties waarmee diskjockeys feestjes opluisterden, volop rhythm en blues gespeeld. De Jamaicanen begonnen deze muziek na te spelen maar legden meer nadruk op de afterbeat. Ook werden voor de muziek gebruik gemaakt van de Jamaicaanse mento, een soort calypso. Langzaam groeide de ska uit tot de eerste Jamaicaanse muziekstijl.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->In Kingston werden jump-ups georganiseerd, plaatselijke dansavonden met skamuziek. De platenwinkeliers die deze avonden organiseerden maakten hiermee zowel reclame voor de songs die zij verkochten als veel winst met het heffen van een toegangsprijs. De installaties waren bevestigd op busjes, waarmee dj’s rondtoerden om hun nieuwste platen te draaien. De jeugd zag deze dansavonden als een ontsnapping aan de harde werkelijkheid in het gettoleven van Trench Town. Dit alles betekende een grote populariteit van de skamuziek in de jaren ‘50. En laat dat nou net in de tienerjaren van Bob Marley zijn. Samen met zijn vriend Bunny Livingstone bezocht hij diverse jump-ups. Bob was voordurend bezig met het zich eigen maken van de nieuwe ska muziek die in de diverse studio’s van Kingston werden opgenomen. Hij en zijn vrienden kregen gratis muzieklessen in het huis van de rastafari Joe Higgs. Hier vormde hij een groep met zijn vriend Bunny en Peter Tosh. Ze noemden zich The Wailing Wailers, wat letterlijk de klagende klagers betekent, en namen enkele Ska liedjes op.

                                                                    The Wailers in de tijd dat ze nog Ska maakten
Rocksteady                                                   
Ska was erg moeilijk voor de blazers die oorspronkelijk meespeelden in diverse nummers. Daarom werden deze geleidelijk vervangen door snaar- en slaginstrumenten. Ook veranderde op den duur het tempo. Dit werd steeds langzamer. Hierdoor ontstond eerst rocksteady. Door de ritmiek te veranderen werd een wat sensueler geluid verkregen; dit paste goed bij de muziek die steeds meer over liefde ging. Het langzamere tempo van rocksteady gaf de luisteraars ook meteen de tijd om naar de boodschap van het lied te luisteren.

Rootsreggae
Bij de nieuwe muzieksoort, reggae, werden de baslijnen zwaarder en de drums steviger. Het ritme werd nog iets langzamer dan bij rocksteady.
De nieuwe muzieksoort had eerst geen naam. Maar de hit Do the Reggay van Toots Hilbert leidde tot de naam Reggae. Een groot deel van de reggae-zangers was rastafari. Vandaar ook dat toen reggae in de jaren ’70 populair werd veel van de liedjes de rastafari boodschap uitbrachten. Zo ontstond rootsreggae. Men zong over alles wat met het rastafari zijn te maken heeft. Zoals het terug keren naar Ethiopië en een revolutie tegen de gevestigde orde. De rastafari aanhang groeide op het eiland en uiteindelijk bekeerden The Wailers en Bob Marley zich ook tot rastafari.

Wie waren Bob Marley zijn inspiratiebronnen?

Op religieus en politiek gebied
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Bob Marley was een rasta en er daarom van overtuigd dat Haile Selassie een god op aarde was. Hij deed alles om zo dicht mogelijk bij Jah in de buurt te komen: hij at geen vlees, blowde om in een spiritueel stadium te geraken, en probeerde anderen van zijn religieuze ideeën te overtuigen. In zijn muziek bracht hij zijn rastafari boodschap dikwijls naar voren. Hij verzette zich als een ware rasta tegen Babylon, ofwel de westerse maatschappij. Net zo als Selassie was hij er vurig van overtuigd dat een wereldrevolutie tegen het Babylonitisch systeem alleen te bereiken is met liefde en niet met geweld. Vandaar ook zijn bekende uitspraak: “The beautiful thing about music, when it hits you, you won’t get hurt”. Aan het feit dat hij in 1977 de ring kreeg die ooit van Haile Selassie was geweest, hechte hij veel waarde.
                                                                                    Op de hoes van het Legend album
pronkt Bob met de ring van Selassie
Op muzikaal gebied
In zijn jeugd bracht Bob vele uren door in het huis van Joe Higgs, een charismatische rastafari die diverse ska hits op zijn naam had. Joe Higgs gaf gratis muzieklessen aan de jeugd uit de sloppenwijken van Kingston. Hij was een perfectionist en terwijl de jeugd de hele nacht samen muziek speelde leerde hij ze diverse technieken aan. Bob toonde Higgs wat van zijn zelf bedachte liedjes en Joe was geïnteresseerd. Hij bracht Bob vervolgens in contact met Leslie Kong, een platenmaker uit de buurt. En wat later ook met Coxsone waar Joe Higgs zelf bij ingeschreven stond als muzikant. Dit betekende het begin van Bob Marley zijn muziekcarrière.

Conclusie: heeft de muziek van Bob Marley invloed gehad op politiek of religieus gebied?

Op politiek gebied
Zonder de terugkeer van Bob Marley in 1978 waren de gevechten in Kingston tussen de JLP en PNP vast en zeker anders afgelopen. Beide partijen zouden waarschijnlijk nooit zijn verzoend. De gevechten waren dan waarschijnlijk uitgelopen op een bloedige burgeroorlog die alleen kon eindigen door het winnen van een van beide partijen.

Op religieus en muzikaal gebied
Zonder Bob Marley waren zowel reggae als de rastafari-beweging waarschijnlijk nooit zo groot geworden. Bob Marley was eerst enkel bekend in Jamaica. Maar zijn rol bij de verzoening tussen de politieke partijen in Jamaica en zijn tournee door Europa zorgden voor internationale bekendheid. Vervolgens kwamen de Verenigde Staten, waar concert na concert uitverkocht was. Ook heeft hij concerten gegeven in Afrika. Dit maakte van Bob Marley en zijn muziekstijl reggae, tot dan toe onbekend buiten Jamaica, een internationaal fenomeen. Zonder hem zouden latere bands zoals Inner Circle en UB40 waarschijnlijk nooit bekend zijn geworden.
Hetzelfde geldt voor de rastafari-beweging. Mede dankzij Bob werd de rastafari ideologie wereldwijd verspreid.  De muziek van Bob Marley staat vol met rastafari ideeën. En zijn volgelingen over de hele wereld werden zo ook op de hoogte gehouden van wat er speelde in de rastafari-beweging.

Slot

In 1977 had Bob Marley een wondje aan zijn teen. Hij dacht aanvankelijk dat het om een voetbalblessure ging. Toen de wond niet herstelde, werd de diagnose melanoom (huidkanker) gesteld. De teen wilde hij niet laten amputeren, dat zou namelijk in strijd zijn met zijn geloofsovertuiging. Daarnaast zou hij niet meer kunnen voetballen, een van zijn grootste hobby’s. Omdat hij de teen niet liet amputeren kon de kanker overslaan naar zijn maag en longen. In 1980 stortte Bob in tijdens het joggen, de oorzaak bleek een uitzaaiing in zijn hersenen te zijn. Zijn allerlaatste concert was op 23 september 1980 in Pittsburgh. Daarna was hij te zwak om nog concerten te kunnen geven. Op 4 november bekeerde Bob zich terug tot het christendom. Vervolgens ging hij voor behandeling naar Duitsland. In mei 1981 besloot Bob terug te gaan naar Jamaica om daar te sterven. Hij kwam niet verder dan Miami, waar hij op 11 mei 1981 overleed. Hij werd slechts 36 jaar oud.

Zoeken in deze blog

Volgers